เริ่มจาก  ศิริราช เดินไป เรื่อยๆ  ดู อาหาร ขนม ไปด้วย  ตามตรอก เล็กๆ มุ่งหน้า วัดระฆังโฆษิตาราม ก่อนถึงวัด ผ่าน ภัทราวดีเธียเตอร์ อันเป็นสถานที่ สำคัญ อีกแห่ง

ที่นี่ มีต้นสาละ  จึงมีดอกสาละ ไห้บูชาพระด้วย ครับ

 

 

 

แวะ ไหว้พระ รดน้ำมนต์ และ เคาะระฆัง แล้ว ไห้อาหารปลา ที่ ท่าหน้าวัด ปลาสวายแยะมาก ตัวโตพอสมควร

 

 

จากนั้นก้อ ข้ามเรือข้ามฝาก จากท่าวัดระฆังไปท่าช้าง  มุ่งวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง........

ชมความงาม...........และไหว้องค์พระแก้วมรกต  มาที่นี่หลายครั้ง มี ครั้งนี้ ที่ รู้ว่า ถ้า ยืนไหว้ องค์พระแก้วมรกต

ตรงจุดที่ อยู่ด้านหลัง นกที่เป็นหินอับเฉา   พอเงยหน้าขึ้นมองจะตรงกับองค์พระแก้วมรกต  พอดี....

 

 

ก่อนออก ประตูวัด ถ่ายภาพนี้ ชอบมากมาก  ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไร แต่มองแล้วสวย

 

 จากนั้น ออกมาเดินผ่านถนนหน้าพระลาน มีอาคารเก่าทรงสวยไห้ชม มีที่ทำการไปรษณีย์  ไปยังถนนที่เดินจาก

 

ท่าช้างสู่ท่าพระจันทร์  มีร้านอาหารที่อร่อยหลายร้าน ของขายริมทางเท้ามากมาย พระเครื่อง  เครื่องลาง 

หนังสือเก่า มีร้านรับทำและไส่ฟันปลอม   รูปภาพโบราณ  ร้านทอง  รับเช่าพระ  รับอัดพระ  รับดูพระ รวมไปจน

ถึงขนมไทยต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลายคนคงจำของเล่นแบบนี้ได้ ...........กังหันลมกับจักจั่น

 

ถนนสายนี้ ไม่เปลี่ยนแม้เวลาจะเปลี่ยนไป เราเดินมาเดินที่ครั้งแรก พ.ศ.2531  ร้านเดิม รสชาติเดิม หลายอย่าง

ในความรู้สึกเรา คือตำนาน..........

 

เราทานข้าว  ทานขนม เดินเล่น เรา แวะเข้าไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราไม่ได้เรียนที่นี่ แต่ เราเคยมาที่นี่

เราเคยมีความทรงจำที่ดีที่นี่  หลายท่านต้องจำที่นี่ได้ หลายท่านมีความทรงจำที่นี่  ต้นไม้ต้นนี้  ที่นี่คือประวัติ

ศาตร์ส่วนหนึ่งของประเทศไทย.......  ลานโพธิ์.........

 

จากท่าพระจันทร์ที่อุดมสมบูรณ์เรา นั่งเรื่อข้ามฝากกลับมาท่า ศิริราชเพื่อเดินทางไปวัดมังกร วัดจีนที่สร้างขึ้นใหม่ที่อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี

วัดนี้สร้างแบบวัดจีน  สวยงามแบบจีน การไหว้และทำบุญแบบจีน   ในความรู้สึกเราวัดนี้ดูยิ่งใหญ่แต่ไม่มีความ

ร่มเย็น...............

 

จากวัดมังกร เรามุ่งหน้าเข้าสู่ มหานครกรุงเทพ ที่เราหลงไหล ไปแวะที่วัดหัวลำโพง ทำบุญโลงศพกับ มูลนิธิ

บริการสังคม และช่วยเหลือ ผู้ประสพภัย ที่ตั้งอยู่ตรงแยกสามย่าน  หลังจากนั้นก้อ มุ่งหน้าไปเยาวราชย่านคน

ไทยเชื้อสายจีนที่ตื่นตลอดเวลา  ทาน ลาดหน้าเจ้าอร่อย................

ท้ายนี้ ไกด์สาวชาวไทยเชื้อสายจีนขอเรา ขอบคุณที่แนะนำสิ่งดีดีมากมาย  เราชอบภาพนี้ เทห์ดี ครับ

  

Comment

Comment:

Tweet